ای آنکه همیشه در فشاری، گوش کن!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – اغیار میان ناز و نعمت/ در سینه چه ناله ها که داری!/ دائم نگرانی و گرفتار/ از دست هزینه های جاری…

به بهانه روز کارگر

ای کارگر شریف و کاری
ای آنکه همیشه در فشاری
با آنکه فشارِ کار بالاست
همواره نجیب و سازگاری

از دست عتاب کار فرما
آسایش و امنیت نداری
گه صاحبِ کار حق خوری کرد
گه خورد و نداد شهرداری

با هجمهء موج دردسرها
اِستاده به جا و صخره واری
با این همه دردسر که داری
بهر رفقا تو غمگساری

مأنوس شدی به جعبه ابزار
دلبستهء پیچی و آچاری
در چرخش چرخهای صنعت
بی شک تو همیشه تاجداری

گه گاه به گوشهء خیابان
بیکاری و چشم انتظاری
از شدت آفتاب سوزان
بریان شده یا اینکه سوخاری

اغیار میان ناز و نعمت
در سینه چه ناله ها که داری!
دائم نگرانی و گرفتار
از دست هزینه های جاری

دانم که شدی اسیر و دربند
در یک قفسِ تنگ و اجاری
غمگین ز نگاه دیگران و
ناچار ز چرخ کج مداری

از بابت قسط وام هایت
بر خُرد و کلان تو وامداری
یک روز شده به نام تو باز
هرچند که صوری و شعاری

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید