بارش شهابی در کنار دریا

0

بارش شهابی در کنار دریا

بارش شهابی برساووشی در کنار دریا (عکس از تاماس لادانی)

درست بعد از ظهور ماه در 12 آگوست (21 مرداد)، این دانه های شنی کیهانی به سمت دریا سقوط کردند. این بارش تابان زودگذر، بخشی از بارش شهابی برساووشی سالانه است. برای ایجاد این بارش شهابی، غبار و ذرات به جا مانده از دنباله دار سوئیفت-تاتل به زمین برخورد میکنند و در اطراف سیاره پراکنده می شوند. این ذرات باقیمانده با سرعت 60 کیلومتر در ثانیه وارد جو زمین شده و به سرعت در ارتفاع 100 کیلومتری از سطح زمین تبخیر می شوند. مانند این نمای زیبا از آسمان و دریا، بارش های برساووشی اغلب رنگارنگ و درخشانند. در مقابل آسمان پرستاره و روشن و کهکشان راه شیری کم نور، منظره‌ی آرام و بی سر و صدایی از سمت جنوب و غرب دریای آدریاتیک در ساحل دالماسی واقع در جزیره براچ در کرواسی را مشاهده میکنید.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید