بازوکا SkyWall 100 پهبادها را با یک توری بزرگ می‌گیرد

0

گیگر :

SkyWall 100 اساسا یک بازوکا هوشمند است که قوطی حاوی یک تور را به سمت پهبادها با فاصله‌ی ۱۰۰ متر پرتاب می‌کند.

یک اپراتور پهباد را مورد هدف قرار می‌دهد و قوطی‌ای را شلیک می‌کند که حاوی یک توری بزرگ است که در پره‌های پهباد گیر می‌کند. یک چتر نجات سپس پهباد را به طرز متمدنانه‌ای به زمین باز می‌گردند. شرکت OpenWorks Engineering تولید کننده این وسیله می‌باشد، و از این وسیله به عنوان وسیله‌ای برای محافظت از رویداد‌های و ساختمان‌های مهم تبلیغ می‌کند. این وسیله چیزی نیست که با آن از خانه خود در برابر همسایه های فضول محافظت کنید.

این وسیله که بر روی شانه قرار می‌گیرد از یک سیستم هوشمند که بر روی پهباد قفل می‌شود و به اپراتور را در شلیک و هدف‌گیری کمک می‌کند استفاده می‌کند. چشمی الگوی شلیک را بر اساس فاصله و خط سیر پهباد شناسایی و محاسبه می‌کند.

این شرکت همچنین SkyWall 200 را اعلام کرد، یک پرتابگر نیمه دائمی که بر روی یک سه پایه قرار می‌گیرد و و برد بیشتری نسبت به SkyWall 100 دارد. SkyWall 300 یک وسیله شبیه برجک است که بصورت دائمی نصب می‌شود. این شرکت اظهار دارد که ردیابی و شناسایی در داخل خود 300 ساخته شده و اپراتورها می‌توانند این وسیله را از بصورت کنترل از راه دور کنترل کنند.

همانطور که تکنولوژی پهبادها پیشرفت‌تر می‌شود تکنولوژی ضد پهباد هم بصورت مناسبی دنبال شده است. راه‌حل SkyWall ترکیبی از قدرت بی‌رحمانه همراه با سیستم ردیابی فوق پیشرفته می‌باشد. دیگر وسیله ها از امواج رادیویی برای مختل کردن ارتباط پهباد استفاده می‌کنند در حالی که دیگر سیستم‌ها از پهبادهای بزرگتر برای گرفتن پهبادهای کوچکتر استفاده می‌کنند.
SkyWall قیمت سیستم خود را هنوز بیان نکرده، اما تا آخر سال موجود خواهد شد.

cover

پاسخ دهید