بازگشت یک قدرت بزرگ

0

گیگر :

هفته نامه «لوپوئن»، شماره ی جدید خود را به ایران اختصاص داد؛

ایران، این قدرت بزرگ تاریخی، که یک دهه تحت فشار بین المللی قرار داشت، حالا باید یک نقش مرکزی را ایفا کند. بعد از دوران احمدی نژاد، ما وارد یک دوران نو شده ایم. از پیروزی کاندیدای میانه رو، حسن روحانی در سال 2013 به این سو، تصویری که مردمان جهان از ایران داشتند در حال تغییر است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بازگشت یک قدرت بزرگ

سرویس بین الملل «انتخاب»؛ مجلۀ «لوپوئن» چاپ فرانسه شمارۀ این هفتۀ خود را به ایران اختصاص داده و اینگونه تیتر زد: «بازگشت یک قدرت بزرگ».

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، این نشریه آورده است: ایران، این قدرت بزرگ تاریخی، که یک دهه تحت فشار بین المللی قرار داشت، حالا باید یک نقش مرکزی را ایفا کند. بعد از دوران احمدی نژاد، ما وارد یک دوران نو شده ایم. از پیروزی کاندیدای میانه رو، حسن روحانی در سال 2013 به این سو، تصویری که مردمان جهان از ایران داشتند در حال تغییر است.

ایران تاریخ چهار هزار ساله دارد، تاریخی که شاهنامه و کوروش بزرگ با پرسپولیس شگفت انگیز که گهوارۀ تمدن بود، در آن جای دارد. بعد از یک دهه فشار در سطح بین المللی، ایران دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است.

این حالت به شرکت های فرانسوی اجازه می دهد که به این «الدورادوی» (شهری ثروتمند* جدید برگردند. الدورادو به دلیل این که ایران در حال حاضر بزرگترین ذخیرۀ گاز دنیا و چهارمین ذخیرۀ نفت دنیا را دارد. و در نهایت، این حالت به ایران هم اجازه میدهد که ده ها ملیارد پولی را که در کشورهای غربی ضبط شده بودند، دوباره به دست بیاورد.

عباس میلانی در جواب به سوال اول که آیا ایران در حال بیدار شدن است، میگوید، ایران بیدار شده است. بیدار شدن ایران یک روند سی ساله بود که آهسته آهسته به انتهای خودش میرسد. ایران دیگری وجود دارد که ایران جوانان است، و همچنان، ایران زنان است که در زمان انتخابات، عاقلانه عمل میکنند.

عباس میلانی در ادامه از انتخابات اخیر صحبت میکند که مردم ایران با رای دادن به آن کسی که بهتر از دیگران بود، عاقلانه عمل کردند.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید