باز هم مى توان ابن سيناها در كشور تربيت كرد/نويد مجلس به پزشكان با تدوين قانون برنامه ششم

0

وزير بهداشت گفت: نويد خوب را مجلس با تدوين قانون برنامه ششم توسعه به پزشكان مى دهد.

حسن قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ، بيان كرد: روز پزشك را به همه همكاران عزيزم در سراسر كشور در گروه پزشكى به ويژه پرشكان عزيز، تبريك عرض مى كنم و مى دانم كه مردم عزيز و شريفمان همواره قدرشناس خدمات و زحمات آن ها بوده و هستند.

وي ادامه داد: جامعه پرشكى هميشه در كنار مردم و همراه آن ها بوده و در مرز دانش حركت كرده است. از طرفى سالهاى قبل و بعد از پيروزى انقلاب، به نيازمندان و دردمندان توجه بيشترى داشته است. به گفته مقام معظم رهبرى نيز، پرشكان جزو سرمايه هاى ارزشمند و اجتماعى كشور هستند.همه ،به ويژه خودمان موظف هستيم تا از اين سرمايه مراقبت كنيم.

هاشمى با اشاره به زحماتى كه طرح تحول نظام سلامت بر دوش جامعه پزشكى گذاشته است، عنوان كرد: از اين قشر به علت همراهى با دولت و كمك در اجراى طرح تحول صميمانه سپاسگذارم و از عمق جان باور دارم با رعايت اخلاق، باز هم ابن سيناها، رازى ها و ابوريحان ها را مى توان در اين كشور كهن و پر استعداد تربيت كرد، مشروط بر اينكه قدر خود را بشناسيم و احترام به مردم را سرلوحه كار خود قرار دهيم.

وزير بهداشت افزود: اميدواريم نويد خوب را مجلس دهم با تدوين قانون برنامه ششم توسعه به جامعه پزشكى دهد.اين قانون بعد از سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى ،اولين قانونى است كه تدوين مى شود و انتظار جامعه پرشكى و مردم كشور، وجود عصاره تجربه بيش از نيم قرن كشور در سياست هاى ابلاغى است.بايد ساز و كارهايى به پيش گرفته شود كه همواره سلامت جزو اولويت هاى اصلى دولت باشد. البته مجلس قبل نيز از طرح تحول سلامت بسيار حمايت كرد، از مجلس دهم انتظار مى رود گام هاى عملى ترى را بردارد. از طرفى بايد توليت حوزه سلامت،طبق سياست هاى تعريف شده، در اختيار وزارت متولى باشد.

هاشمى ابراز داشت: براى ادامه اجراى طرح تحول سلامت ،به منابع مالى پايدار و رسيدگى به موضوع بيمه ها است چرا كه مردم در زمان بيمارى نبايد درد ديگرى داشته باشند.اگر قرار بر عملى شدن سفارش درج شده بر پشت دفترچه هاى بيمه است،بايد قانونگذاران و نمايندگان به مصوباتشان توجه كنند.

هاشمى با ابراز بى اطلاعى از قول رييس سازمان تامين اجتماعى مبنى بر پرداخت معوقات تا روز پزشك، ادامه داد: على رغم نزديك شدن به روز پزشك، هنوز بسيارى از آنها مطالباتشان را از آذرماه يا حتى آبان ماه ،به علت عدم توجه به كسرى بدهى بيمه ها در بودجه سنواتى، دريافت نكرده اند كه به طور كلى ميزان اين معوقات بالغ بر هشت هزار ميليارد است.

وى يادآور شد: اميدواريم مجلس در هفته آينده به اصلاحيه بودجه پيشنهادى دولت، رأي دهند تا به سرعت مطالبات گروه پزشكى در حق دستمزد، شركت هاى دارويى، تجهيزات پزشكى و بيمارستان ها پرداخت شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید