باغ موزه هنر ایرانی‎

0

بنای موجود در این محل از لحاظ معماری مربوط به دوره پهلوی اول است. در تعمیراتی که از سال ۱۳۸۴ در آن شروع شد، فضای سبزی در حیاط مجموعه ایجاد کردند. بجز درخت‌های کهنسالی که از گذشته مانده اند، تمامی آبراه، حوضچه، دیوارها و نرده‌های اطراف باغ از سال ۱۳۸۴ مرمت شده‌اند و از سال ۱۳۸۶ با تغییر کاربری تبدیل به باغ موزه هنر ایرانی شد.

20160430_14462820160430_14550820160430_14571820160430_15003320160430_15021020160430_15042420160430_15061420160430_15112620160430_15124220160430_15160720160430_15184020160430_15252120160430_15262120160430_15312220160430_15315120160430_15335020160430_15453420160430_15475420160430_154915

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید