بالون های گوگل بر فراز جهان (گوگل پدر دهکده جهانی شده است!)

0

بالون های گوگل بر فراز جهان (گوگل پدر دهکده جهانی شده است!)

غول اینترنت جهان،گوگل،دیگر به مانند سابق تنها در زمینه موتورهای جستجو فعالیت نمیکند.این کمپانی هم اکنون دارای شاخه های متعدد کاری است که در بسیاری از آنها نیز به خوبی موفق بوده است.یکی از مهمترین طرح های گوگل،پیگیری استفاده از اینترنت در نقاطی از جهان است که کاربران توانایی دسترسی به آن را ندارند.پروژه های متعددی در این زمینه ارائه شده است.به عنوان مثال در ماه گذشته گوگل خبر از ورود خود به ایستگاه های قطار کشور هند را داد.پروژه بالن نیز یکی از مهمترین الویت های گوگل است.

 

بالون (Balloon) یک پروژه تحقیق و توسعه است که به دست گوگل پایه گذاری و پیگیری میگردد.هدف از این پروژه دسترسی به اینترنت در محدوده های روستایی و به طور کلی نقاط دور افتاده است.بالون های بدون سرنشین در ارتفاع حدود 20 کیلومتری از سطح زمین قرار میگیرند و تعدادی از آنها به یکدیگر متصل هستند.یک سیستم نرم افزاری حرکت بالون ها و موقعیت آنها را به نسبت شرایط جوی کنترل میکند.هر بالن میتواند یک ارتباط اینترنتی را به آنتن های روی زمین ارسال نماید.این بالون ها در لایه استراتوسفر زمین قرار میگیرند.این پروژه در نیوزلند،استرالیا و نقاط دور افتاده برزیل و کالیفرنیا مورد آزمایش قرار گرفته است.در اولین کار واقعی پروژه بالون،کشور اندونزی میزبان این بالون ها خواهد بود.حدود 250 میلیون نفر در هفده هزار جزیره این کشور زندگی میکنند و طی یک تخمین تنها 42 میلیون نفر از آنها به اینترنت دسترسی دارند.از همین رو گوگل این منطقه از جهان را برای الویت خود در نظر گرفته شده است.در این طرح بالون ها در ارتفاع شصت هزار پایی (هجده کیلومتر) از سطح زمین قرار میگیرند و علایم پر سرعت اینترنتی را به زمین اندونزی ارسال میکنند.

پروژه بالن

هزینه این طرح از عواید تبلیغات تجاری در گوگل تامین میگردد اما اخیرا مدیریت آن به یک بخش مستقل با نام اکس منتقل شده است که در اختیار شرکت آلفابت و متعلق به گوگل است.در نهایت فاز اول این پروژه به یکصد میلیون نفر از مردم این جزایر اینترنت پر سرعت را اهدا میکند.گوگل یک موهبت بزرگ را به مردم جهان هدیه کرده است و در وسعت دهکده جهانی،یک پدر به شمار میرود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید