بامیه بهترین دارو دیابت می باشد

0

گردو ازلخته شدن خون جلوگیری می کند.

گردو ازلخته شدن خون جلوگیری می کند.

هل تقویت کننده قلب بوده وسرماخوردگی رامعالجه می کند.

گشنیز تشنگی رابرطرف می کندوبرای دهان ودندان بسیارمفیداست.

انگور باعث پاکسازی معده و روده میشود.

لوبیاچشم بلبلی کم چرب و بدون کلسترول وحاوی سدیم است.

پکلم بروکلی،به دلیل داشتن کلیسم فراوان باعث تقویت استخوان ها می شود.

گل گاوزبان باعث کاهش تب دربیماری های سرخک،آبله وکهیرمی شود.

نخودفرنگی منبعی از فولیک اسیدو ویتامینB۶است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید