بانک‌ها توان پرداخت نرخ سود بالاي سپرده‌ها را ندارند

0

گیگر :

ترازنامه بانک‌ها و سود و زيان آنها ديگر اجازه نمي‌دهد كه نرخ‌هاي بالا سپرده‌گيري شود، يعني واقعيت‌هاي بازار پولي سبب شد بانک‌ها خود دست به كار شوند و نرخ سود را كاهش دهند، چون ديگر توان پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌ها را ندارند. اين را شايد شما يک كار اخلاقي و داوطلبانه براي كاهش نرخ سود ببينيد اما روي ديگر سكه آن است كه بانک‌ها نمي توانستند همچنان با نرخ سود بالا سپرده‌گيري كنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ترازنامه بانک‌ها و سود و
زيان آنها ديگر اجازه نمي‌دهد كه نرخ‌هاي بالا سپرده‌گيري شود، يعني واقعيت‌هاي
بازار پولي سبب شد بانک‌ها خود دست به كار شوند و نرخ سود را كاهش دهند، چون ديگر
توان پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌ها را ندارند. اين را شايد شما يک كار اخلاقي و
داوطلبانه براي كاهش نرخ سود ببينيد اما روي ديگر سكه آن است كه بانک‌ها نمي
توانستند همچنان با نرخ سود بالا سپرده‌گيري كنند.

علي ديواندري رئيس
پژوهشكده پولي و بانكي در گفتگو با انتخاب اقتصادی گفت: اگر نرخ سود در مكانيزم بازار
قرار باشد تعيين شود، تابع نرخ تورم انتظاري و قيمت تمام شده پول خواهد بود كه بر
اساس چنين مكانيزمي، نرخ سود فعلي ما با نرخ واقعي فاصله دارد اما واقعيت‌هاي
موجود در منابع بانک‌ها نشان مي‌دهد سپرده‌هاي
گران قيمتي در بانک‌ها وجود دارد كه اين هزينه سپرده‌ها براي بانك‌ها بالاست.

او اظهار كرد: از طرف
ديگر وجود مطالبات معوق باعث شده هزينه‌هاي بانك ها افزايش يابد. بنابراين اين دو
عامل كليدي سبب شده هزينه‌هاي بانك‌ها افزايش يافته و آنها با تنگناهاي مالي مواجه
شوند.

ديواندري با بيان اينكه يكي
از هزينه‌هاي عمده بانک‌ها مربوط به هزينه‌هاي عملياتي و مربوط به سودهايي است كه
به سپرده‌ها پرداخت مي كنند، توضيح داد: در نهايت اين شرايط سبب شده عدم تعادلي در
وضعيت نقدينگي بانک‌ها ايجاد شود.

او با اشاره به اينكه از
تعيين واقعي نرخ سود دور شده‌ايم، متذكر شد: وضعيت كنوني بازار مسبب اين عدم انطباق
است. وقتي بانک‌ها با چسبندگي نرخ سود بالا مواجه مي شوند و ناگزير هستند براي
سپرده‌ها نرخ‌هاي بالايي پرداخت كنند يا اينكه سودهاي ترجيحي به برخي سپرده‌ها
پرداخت كنند، با هزينه‌هاي غيرمتعارف روبرو مي‌شوند.

ديواندري افزود: مديريت
تسهيلات بين بانكي يكي از اقداماتي بود كه در شش ماه گذشته توانست از تنگناهاي
سيستم بانكي بكاهد.

رئيس پژوهشكده پولي و
بانكي تاكيد كرد: اگرچه ابزارهاي متعددي در بازار بين بانكي وجود دارد كه هنوز از
وجود آن بهره نبرده‌ايم اما بايد به خاطر داشته باشيم كه خرداد امسال در بازار بين
بانكي با نرخ‌ها تا 30 درصد توديع سپرده انجام مي داديم، بنابراين كاهش نرخ سود در
بازار بين بانكي كه با دخالت بانک مركزي انجام شد، توانست بر نرخ سود بانكي اثر
گذارد، ضمن آنكه ترازنامه بانک‌ها و سود و زيان آنها ديگر اجازه نمي‌دهد كه نرخ‌هاي
بالا سپرده‌گيري شود، يعني واقعيت‌هاي بازار پولي سبب شد بانک‌ها خود دست به كار
شوند و نرخ سود را كاهش دهند.

او اضافه كرد: اين را
شايد شما يک كار اخلاقي و داوطلبانه براي كاهش نرخ سود ببينيد اما روي ديگر سكه آن
است كه بانک‌ها نمي‌توانستند همچنان با نرخ سود بالا سپرده‌گيري كنند.
فكر مي‌كنم تا اينجاي كار
بايد راضي باشيم كه نرخ‌ها كاهش يافته است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید