با اولین پلیس زن محجبه آمریکا آشنا شوید (عکس)

0

گیگر :

این خانم اولین پلیس محجبه امریکایی می باشد.در آمریکا اولین زن پلیس مسلمان به سر وظیفه خود رفت. این زن اهل لبنان است و با حجاب اسلامی خود در کشور آمریکا زندگی می کند.

 

با اولین پلیس زن محجبه آمریکا آشنا شوید (عکس)

 

اولین پلیس محجبه در شهر «دیربورن» آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. خانم «امل شموط» به عنوان اولین پلیس محجبه در آمریکا

 

با اولین پلیس زن محجبه آمریکا آشنا شوید (عکس)

 

فعالیت خود را آغاز کرد. مسئولان محلی ایالت «میشیگان» آمریکا این زن لبنانی‌الاصل را برای انجام مأموریت به شهر «دیربورن» فرستادند.

 

با اولین پلیس زن محجبه آمریکا آشنا شوید (عکس)

پاسخ دهید