با این راهکار ها روند زندگی خود را بهبود ببخشید

0

یک کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور گفت : با مراقبت و توجه به خود می توان به بهبود روند زندگی کمک کرد.

با این راهکار ها روند زندگی خود را بهبود ببخشید

وی افزود: بهتر است برای بهبود وضعیت با تغییرات مهم و مفید آغاز کرد.مثل تغییر در رفتار های غلط و الگو های نامناسب رفتاری که با آنها زندگی میکنیم.

وی اذعان داشت: نکاتی همچون

–  هر روز را با امید آغاز کنیم

–  در انتهای شب با دعا خواندن ارامش جذب کنیم.

–  تغذیه و خواب مناسب داشته باشیم

–  کتاب آموزنده مطالعه کنیم

–  فعالیت های گروهی داشته باشیم.

–  ورزشی هایی نظیر پیاده روی،شنا کردن و کوه پیمایی انجام دهیم

–  از امکاناتی که داریم به خوبی بهره ببریم.

–  سطح توقع خود را بسته به دارایی خود تنظیم کنیم.

–  ظاهری آراسته و تمیز داشته باشیم

–  هیچوقت باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنیم.

–  در زمان حال و اکنون زندگی کنیم 

–  به شکست هایی در گذشته برای ما رخ داده فکر نکنیم (افسردگی)

–  در زمان آینده زندگی نکنیم (اضطراب)

–  هر چند اندک بخشش و انفاق کنیم

–  از محبت کردن به دیگران دریغ نکنیم

–  به دیگران در حد توان کمک کنیم

–  از گیاهان در منزل  مراقبت کنیم

–  برای جذب آرامش از هنر بهره ببریم

–  با نوشتن افکار مثبت خود احساسات منفی را کنترل کنیم

–  با افرادی که موفق هستند در ارتباط باشیم

–  به سلامت روان و جسم اهمیت بدهیم

–  از یکنواختی دوری کنیم

–  خوشی های کوچک ایجاد کنیم

–  با دوستان قدیمی خود در ارتباط باشیم

–  خاطرات خوش گذشته را در ذهن خود یاآوری کنیم

–  با محیط زیست در ارتباط باشیم

–  وقت خود را با کودکان و سالمندان سپری کنیم

–  در امور مربوط به دیگران کنجکاوی نکنیم

–  علایق خود را دنبال کنیم

–  تجربه های جدید یادگیری داشته باشیم

–  وقتمان را با خانواده سپری کنیم

–  در حد امکان پول پس انداز کنیم

وی در پایان افزود: با توجه به این که مشغله افراد در زندگی و محیط هایی که در آنها قرار می گیرند زیاد است ،می شود با رعایت نکاتی همچون نکات ذکر شده وبا مراقبت از خود به راحتی از زندگی لذت ببریم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید