بدهی 20 میلیاردی سازمان دامپزشکی به دامداران

0

معاون بهداشت و مدیریت بیماری‌های مشترک سازمان دامپزشکی گفت : غرامت و بدهی قابل توجه سازمان دامپزشکی به دامداران مشکلات مهمی را پیش روی این سازمان گذاشته است.

کریم امیری معاون بهداشت و مدیریت
بیماریهای مشترک سازمان دامپزشکی ، در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ با بیان ماجرای بدهی 20 میلیاردی سازمان دامپزشکی به دامداران و
مشکلات ناشی از آن افزود : طبق آیین نامه اجرایی هیئت وزیران ، درصورت
کشتار هر دام آلوده توسط سازمان دامپزشکی  باید 75 درصد از مبلغ دام ذبح
شده به دامدار به عنوان غرامت پرداخت شود که متاسفانه کسرسی بودجه و منابع
از یک سو و تجمیع بدهی سازمان به دامداران منجر به رشد غرامت و بدهی های
دامپزشکی تا سقف 20 میلیاردی به دامداران شده است .

وی
با بیان اینکه امسال میزان بدهی میلیاردی سازمان دامپزشکی 5 الی 9 میلیارد
دیگر نیز افزایش می‌یابد ، تاکید کرد : طبق برنامه بودجه بندی مصوب امسال
قرار است که 5 درصد از غرامت دامداران با تخصیص منابع بودجه پرداخت شود اما
با وجود مبلغ هنگفت و قابل توجه غرامت سازمان به دامداران نه تنها این
بودجه کاری از پیش نمی برد بلکه تا زمان اجرایی شدن آن و همچنین با توجه به
آلودگی برخی دامها و کشتار دام های آلوده میزان  این بدهی با افزایشی
دیگر حداقل به 25 الی 29 میلیارد تا پایان سال می رسد. 

معاون
بهداشت و مدیریت بیماریهای مشترک سازمان دامپزشکی همچنین  گفت : هم اکنون
قیمت تمام شده کشتار یک راس گاو مبلغی بین 5 الی 15 میلیون تومان و یک راس
گوسفند ، یک الی 2 میلیون تومان است و برخی از نژاد ها نیز قیمتشان به بیش
از 20 میلیون میرسد اما برنامه بازرسی و کشتار دامهای آلوده توسط سازمان
دامپزشکی تنها مختص گاو ، گوسفند و بز نیست و همه دامها حتی گله های اسب را
نیز در برمیگیرد ، زیرا بیماری‌های دامی حتی توسط اسب های آلوده نیز منتشر
می‌شوند ،  که هزینه حداقلی کشتار یک راس اسب معمولی بالغ بر 30 میلیون
تومان است.

وی ادامه داد: برخی اسب ها از نژاد های آلوده نیز هستند که قیمت آنها تا بیش از یک
میلیارد نیز میرسد که تاکنون بالغ بر 3 راس از چنین نژادهایی نیز به علت
بیماری کشته شده اما این کشتار دامداران را نیز به شدت متضرر میکند و برای
جبران خسارت باید غرامت دام معدوم شده پرداخت شود . 

کریمی
با اشاره به اینکه طبق قانون و همچنین آیین نامه اجرایی و مصوب هیئت
وزیران شرط اصلی کشتار دام آلوده پرداخت غرامت آن است تصریح کرد : دامداران
می‌توانند با استناد بر این آیین نامه در خصوص کشتن دام خود با سازمان
دامپزشکی همکاری نکنند و همین موضوع یکی دیگر از مهمترین  دلایل انتشار
بیماری های دامی است .

وی افزود: البته به علت آلودگی دام می‌توان بواسطه اجبار،
دام را از بین برد اما بازهم جریان پرداخت اجباری غرامت دردسر های خود را
به همراه دارد ولی هم اکنون یکی از مهمترین علت های ممانعت دامداران از
همکاری با سازمان دامپزشکی و نگهداری دام آلوده ، جریان بدهی قابل توجه
سازمان به آنها است که نیازمند بازنگری بسیار جدی و فوری در متن آیین نامه
اجرایی و تصویب قانونی جدید است تا سلامت غذایی تهدید نشود .

انتهای پیام /

لینک مطلب

پاسخ دهید