برای کسانی که می خواهند زبان انگلیسی را یاد بگیرند + دانلود

0

اتاق خبر 24: 

یک فرهنگ لغت کامل و غنی برای کسانی که دوس دارند زبان انگلیسی را یاد بگیرند . همراه با طیف وسیعی از ترجمه های اختصاصی از جمله ترجمه های جغرافیایی، علمی، و فنی یکی از بهترین فرهنگ لغت است که مکان درست کلمات در جمله هم را به شما می گوید . پیشنهاد می کنم این فرهنگ لغت را در گوشیتان داشته باشید.

 

دیکشنری

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید