بررسی طرح پیشنهادی وزارت علوم برای آمایش آموزش عالی کشور

0

طرح پیشنهادی وزارت علوم برای آمایش آموزش عالی، در جلسه کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع کشور ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی در این جلسه در خصوص اهمیت تدوین سند آمایش، همچنین لحاظ شدن جنبه‌های مختلف حوزه‌های آموزش و اعمال سیاست‌های اجرایی نقشه جامع علمی کشور در سند آمایش آموزش عالی مواردی را مطرح کرد.

گزارش کامل طرح پیشنهادی وزارت علوم برای آمایش آموزش عالی کشور در چهار بخش تنظیم شده که به شرح زیر است:

شاخص‌ها، اقدامات و وظایف مرتبط  با آمایش آموزش عالی در نقشه جامع علمی کشور

سیاست‌های اجرایی مصوب ستاد نقشه جامع علمی کشور

بررسی طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم (ویراست ۴) در چارچوب نقشه جامع علمی کشور

تحلیل، بررسی و انطباق طرح بررسی شده با نقشه جامع علمی کشور

پس از ارائه این گزارش، اعضای کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع کشور موارد و نقطه نظرات خود را در خصوص گزارش همچنین کیفیت و کمیت سند ارائه شده بیان کردند و مقرر شد پس از جمع بندی موارد مطرح شده، نکات مهم و کلیدی، در جلسه آینده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطرح شود.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید