بررسی پژوهانه دانشجویان علم و صنعت رو به اتمام است

0

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قصد داریم شورای پژوهشی فناوری دانشگاه را به دو حوزه پژوهشی و فناوری تفکیک کنیم تا حوزه فناوری و تعامل با صنعت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

تورج محمدی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  در خصوص شورای فناوری اظهار داشت: اکنون بر اساس آیین نامه مدیریتی مصوب دانشگاه علم و صنعت ایران، شورای پژوهش و فناوری وجود دارد که قصد تفکیک این شورا را داریم.

وی ادامه داد: در گذشته بیشتر مسائل مربوط به پژوهش در شورای پژوهشی فناوری مطرح بوده اما با توجه به تغییر رویکردی که در دانشگاه  وجود دارد، بنا داریم بیشتر در عرصه فناوری و کارآفرینی که از اهداف دانشگاه علم و صنعت محسوب می‌شود، وارد شویم.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت در خصوص تفکیک شورای پژوهشی فناوری بیان کرد: در دانشگاه علم و صنعت یا باید شورای پژوهشی فناوری را به همین شکل حاضر حفظ کنیم و دستور جلسات آن را بر اساس  توجه بیشتر به فناوری تنظیم کنیم یا اینکه این شورا به دو شورا تبدیل شود یعنی بخشی اعضای مشترک و بخشی دیگر اعضای غیر مشترک که در دو قسمت پژوهش و فناوری به صورت مجزا فعالیت کنند.

محمدی درباره نحوه عملکرد دو حوزه پژوهش و فناوری اذعان داشت: معاونان پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های علم و صنعت در شورای پژوهشی فناوری، امور پژوهشی دانشگاه سیاستگذاری می کنند اما در شواری فناوری، مباحث فناوری و افزایش تعامل با صنعت مدنظر باید با توجه ویژه ای پیگیری شود. 

وی افزود: اکنون شورای پژوهشی فناوری هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد ولی دستور جلساتش بیشتر در حوزه مسائل پژوهشی است و وقت کمی به حوزه فناوری اختصاص می‌یابد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت یاد آور شد: با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه که در هیئت امنا تصویب شده آیین نامه پژوهانه دانشگاه علم و صنعت رو به اتمام است و امیدواریم درهفته های آینده به تصویب برسد. بعد از این موضوع بررسی وظایف شورای پژوهشی فناوری و تفکیک آن مدنظر است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید