برنامه ششم توسعه فرصتی استثنایی برای تحقق سند تحول

0

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ، برنامه ششم و هفتم توسعه را فرصت مناسبی برای تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه ششم توسعه فرصتی استثنایی برای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

نوید ادهم عنوان کرد: برای تحول همه جانبه باید زیر ساخت ها به طور کامل و در تمامی مولفه های تعلیم و تربیت که شامل محتوای کتاب های درسی، ساخت و ساز متناسب فضای آموزشی، جذب معلمان ،حفظ آن ها، تامین منابع و مواردی مشابه است، لحاظ شود.

وی اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه بهتر سند تحول به کار می گیریم و در این راستا شش زیرنظام اصلی برای اجرای سند به تصویب شورای عالی می رسد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید