بغض قائم مقام وزیر بهداشت برای دردهای مردم/بیمارستان‌های دولتی برای ارائه خدمت به مسئولین خصوصی می‌شوند

0

وی با اشاره به علت رابطه نزدیک با خبرنگاران گفت: از سال 1385 تا سال 1392 سردبیر هفته‌نامه سپید بودم به همین علت به طور مستقیم با خبر و خبرنگار درگیر بودم.

اجرای طرح تحول سلامت در ابتدا از حوزه درمان آغاز شد

حریرچی در خصوص طرح تحول سلامت این گونه توضیح داد: طرحی که در اردیبهشت سال 93 اجرایی شد فقط در حوزه درمان بود و بعد از گذشت مدتی اجرای طرح تحول بهداشت و بعد از آن آموزش آغاز شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت و حوزه سلامت از نیمه دوم دهه 40 از نظام بهداشتی درمانی آمریکایی الگو می‌گرفت و بعد از انقلاب اکثر اقداماتی که در زمینه تغییر این روند انجام شد در حوزه بهداشت بود به همین علت تحول در حوزه درمان احساس می‌شد.

حریرچی میزان پیشرفت حاصله در طرح تحول را بالای 90 درصد اعلام کرد و گفت: در  طرح تحول سلامت تعهد کرده بودیم بالای 90 درصد نتیجه مطلوب بدست آوردیم اما درصد قابل توجهی از مواردی که در ذهنمان برنامه‌ریزی کرده بودیم به دلیل تحریم‌های نابه‌جا و کاهش شدید قیمت نفت عملی نشد و امیدواریم در دوره پسا برجام به آن دست پیدا کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص بودجه اختصاصی طرح تحول سلامت تصریح کرد: 4 هزار و 800 میلیارد تومان از طرح هدفمندی و 3 هزار میلیارد تومان از 1 درصد ارزش افزوده به این طرح اختصاص پیدا کرد که 82 و نیم درصد آن محقق شد. این در حالیست که کل بودجه دولت در سال گذشته 840 هزار میلیارد تومان و امسال 960 هزار میلیارد تومان بوده است که میزان اختصاص یافته به طرح تحول سلامت کمتر از 1 درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: در حوزه اقتصاد بهداشت و درمان دو هدف عمده برابری میزان هزینه با میانگین منطقه و تطابق سهم دولت با متوسط میانگین منطقه دنبال می‌شود که البته لازم به ذکر است که در هر دو مورد عقب هستیم اما به هر صورت ما به تکلیف قانونی، مبانی علمی و عدالت‌گرایانه خود عمل کرده‌ایم.

حریرچی بهانه منتقدان را بی اساس دانست و گفت: دولت تدبیر و امید به تکلیف قانونی خود که اختصاص بودجه است عمل کرده و  ما برنامه چهارم و پنجم توسعه، سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت و مدل پوشش همگانی سلامت را الگو قرار دادیم. کسانی که در حوزه بهداشت و درمان فعال هستند می‌بایست با هم یکی شوند و مطالعه مبانی علمی خود را افزایش دهند تا از این دست مسائل رخ ندهد.

نمی‌توانیم با توجه به وضعیت،‌ تحصیلات و امید به زندگی مردم رفتاری را با حوزه سلامت داشته باشیم که کشورهایی با اقتصاد و توسعه یافتگی پایین چنین برخوردی را در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند مبذول می‌کند.

حفظ سلامت یکی از عوامل مهم در توسعه یافتگی جوامع است

یکی از عوامل مهم در توسعه یافتگی و حفظ جوامع توجه به سلامت آن است که گزینه اصلی دولت‌های آینده است و یکی از کارهای توصیه‌‌ای سازمان بهداشت جهانی با توجه به استانداردهای بیشتر رسیدگی به مطالبات مردم است که روز افزون می‌شود و دولت‌های بعدی نیز باید با عقل و تدبیر و کارشناسی علمی و عملی به موضوع بهداشت و درمان بپردازند در حال حاضر نیز مردم ما با حقوق خود بیشتر آشنا شدند و علاوه بر حمایت اقتصادی، تکریم و اخلاق حرفه‌ای را نیز می‌خواهند و همانگونه که ما در دولت خدمت می‌کنیم و می‌خواهیم شان ما حفظ شود مردم نیز علاوه بر حمایت اقتصادی خواهان حفظ شان و تکریم خود هستند.

برخی بیمه‌ها در مقابل تجمیع بیمه‌ها مقاومت می‌کنند 

حریر چی گفت: دو موضوع داریم که با آن ارتباط دارند و به نوعی مستقل هم هستند اینکه عقب ماندگی پرداخت بیمه به ارائه کنندگان خدمت مطرح می‌شود و وزارت بهداشت بیمه‌ها را پاشنه آشیل معرفی می‌کند، این است که نقش اساسی در ارائه خدمات دارند اما با تاخیراتی که سازمان سلامت بیمه ایرانیان داشته و تامین اجتماعی که تاخیر خود را جبران کرده خواهان توجه بیشتر بیمه‌ها هستیم اما برخی از بیمه‌ها در مقابل تجمیع بیمه‌ها مقاومت می‌کنند که دلایل آن نیز مشخص است.

وی گفت: قسمت عمده‌ای از هزینه سلامت بر مبنای نیروی انسانی، پزشک، پرستار و … است و بخشی به هزینه‌های اجتناب ناپذیری چون غذا، آب و … می‌پردازد که باید تامین شود و انتظار داریم که بیمه‌ها با نقش اصلی حمایت از بیمه‌شدگان ایفای نقش کنند.

وی افزود: برخی در مورد تجمیع بیمه ها شبهاتی را وارد می‌کنند اما باید بدانند وزارت بهداشت به دنبال منافع مردم در بحث بیمه‌ها است و بیمه گذاران هم باید با تجمیع به این موضوع بر مبنای حکم قانونی به ارائه خدمات بپردازند و برای بحث بیمه‌ها وزارت بهداشت بحث شرکت‌های تامین اجتماعی،‌ بازنشستگی، بیمارستان‌های تامین اجتماعی را مدنظر ندارد بلکه وقتی بیمه خریدار واحد است ما شاهد کاهش هزینه و سیاستگذاری‌های بهتری خواهیم بود.

اراده سیاسی بالا پیش نیاز تجمیع بیمه‌ها است

وی گفت: مهم‌ترین بحث تجربه‌ کشورهای موفق در تجمیع بیمه‌ها اراده سیاسی بالا است که این پیش نیاز در سازمان‌های مختلف با تفکرات و اهداف مختلف حائز اهمیت است و نباید در این راستا مقاومت شود و متاسفانه بیمه‌های دولتی بیش از اندازه بیمه‌های پایه همت کردند که باید با همدلی و همزبانی همگی با یک نظر و هدف واحد به سرانجام مورد نظر برسند و بیمه‌ها باید قوی‌تر در نقش خود ظاهر شوند.

بیمه‌ها شانزده تا هیجده درصد منابع حوزه سلامت را تامین می‌کنند

حریرچی در ادامه خاطر نشان کرد: کل بیمه‌ها بیمه‌های پایه‌ای هستند که خدمات تامین اجتماعی و درمانی 16 تا 18 درصد منابع حوزه سلامت را تامین می‌کنند که در کشورهای مشابه ما نزدیک به 70 تا 80 درصد با مشارکت دولت به سرانجام می‌رسد  در صورتی که  تا قبل از طرح تحول 16 تا 18 درصد را بیمار تامین می‌کرد و 18 تا 20 درصد را دولت ‌تامین می‌کرد و این باعث می‌شد که بیمه‌ها ضعیف باشند وقتی کمتر از یک پنجم بازار تامین کننده و اجراکننده راهنمای بالینی بیمه شوندگان باشند مسلم است که به هدف واحدی نمی‌رسیم بلکه باید بیمه‌ها مجموع نقش‌شان را افزایش دهند و در تجمیع بیمه‌ها اتفاق نظر داشته باشند که نقش دولت و بیمه‌ها حداقل 70 درصد است و مردم با این سیاست‌ گذاری باید کمتر از 30 درصد از جیب خود هزینه کنند.

وزارت بهداشت ارائه کننده خدمات نیست

حریرچی در ادامه افزود: وزارت بهداشت ارائه کننده خدمت نیست بلکه تولیت و حکمران نظام سلامت است و دانشگاه‌های علوم پزشکی با هیات امنایی شدن خود در تولید سلامت نقش دارند اما این تولیت اعمال و ابزار لازم خود را می‌خواهد وقتی برای تعیین مهمترین مصوبات تعرفه‌ها وزارت بهداشت از 9 رای یک رای داشته باشد و بیمه‌ها و ارائه دهندگان خدمت مستقل باشند می‌توان دریافت هم‌افزایی لازم وجود ندارد و بیمه‌ها باید در مقابل این تجمیع مخالفت نکنند که بخشی از این آگاهی بخشی به رسانه نیز بر می‌گردد و مقاومت بیمه‌ها در برابر تجمیع برگرفته از برداشت‌های نادرست علمی و کارشناسی و برخی از منافع شخصی است.

گام‌های ابتدایی مسیر اعتباربخشی را برداشته‌ایم

حریرچی در ادامه افزود: اعتباربخشی موضوع مستقلی است که ما در ابتدای راه هستیم و در مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که 50 تا 60 سال در اعتباربخشی قدم برداشته‌اند و تکامل پیدا کرده‌اند و در انتخاب بیمارستان تمام اطلاعات نظیر میزان عفونت‌های بیمارستانی، اعمال جراحی قلب، احتمال مرگ و … را درنظر دارند هنوز جای کار داریم که این گام گامی مهم و محترم است و پالایشی بر همین مبنا و شاخص‌ها را ارزیابی کردیم تا بتوانیم بهتر ارزیابی کنیم و ارائه خدمات بیشتری داشته باشیم. اصل پزشک خانواده بر مبنای نظام ارجاع و نظام یک پارچه خدمات است.

وی گفت: چیزی که از پزشک خانواده در سال 91 مطرح شد فقط به کارشناسی پزشک خانواده برای خدمات سرپایی انجامید و بهداشت و پیشگیری درمان را در پی نداشت و از آنجایی که وزارت بهداشت سیاست‌بازی نداشت راه آسان لغو دو استان مازندران و شیراز بود اما با حمایت وزارت بهداشت و تقویت این طرح در دو استان مذکور شاهد اضافه شدن 4 استان دیگر هستیم تا به مدل‌های طراحی‌شده نزدیک‌تر شویم.

بیمارستان‌های دولتی برای ارائه خدمت به مسئولین خصوصی می‌شوند/	بغض قائم مقام وزیر بهداشت برای دردهای مردم

وی گفت: اصل پزشک خانواده بر مبنای نظام ارجاع و نظام یک پارچه خدمات است و با 10 میلیون و 200 هزار نفر این طرح را شروع کردیم که قانونی و علمی است و با توجه به شرایط مالی کشور درصدد توسعه پزشک خانواده هستیم.

وی گفت: ما نقش دوگانه‌ای در وزارت بهداشت داریم که نقش اصلی ما تأمین سلامت مردم است و آموزش، پژوهش و تربیت پزشک و پرستار در راستای این هدف است و برخی مواقع فراموش می‌کنیم و وزیر بهداشت نه برای سلامت بلکه با سرویس ارائه خدمات سنجیده می‌شود. نقش دوم ما نیز تأمین منافع مردم و ارائه‌دهندگان خدمت است که باید با هم دنبال شود و وقتی منافع مردم را بررسی می‌کنیم سایر منافع هم‌راستا با آن را نیز در نظر می‌گیریم تا شاهد عدالت در سلامت باشیم.

برخی از اعتراضات صنفی ریشه دوانده است

حریرچی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرگار مبنی بر برخی اعتراضات صنفی نظیر اعتراضات صنف رادیولوژیست‌ها، پرستاران و… خاطرنشان کرد: مدت‌ها است که می‌شنویم هر امتحان جامعه دستیاری، علوم پایه، ورود فوق لیسانس و … اعتراضاتی را در بر دارد که در برخی مواقع فردی که قبول شده خوب است و هر که نمره کم آورده سؤالاتی را مطرح می‌کند اما باید بدانیم راه حل قانونی و آیین‌نامه خاصی برای برخی از صنوف داریم و نباید با کوچک‌ترین موضوعی به فکر تجمع باشند بلکه با تبادل نظر و گفتمان می‌توان مشکلات را حل کرد که برخی از این تجمعات به ناآشنایی برخی از صنوف و برخی به زیادی‌خواهی‌ آنها برمی‌گردد که با تبادل نظر حل خواهد شد.

به مدعیان حقوق 100 برابری پزشک نسبت به پرستار حق‌الکشف می‌دهیم

حریرچی در واکنش به انتقاد پرستاران به اختلاف کارانه‌ی دریافتی پزشکان و پرستاران گفت: برای اظهار نظر در هر موضوعی می بایست سابقه‌ی موضوع را بررسی کرد. از سال 1374 نظام کارانه برنامه ریزی شد و از همان ابتدا اختلافی میان کارانه دریافتی پزشکان و پرستاران وجود داشت اما ما این نظام را به نظام عملگری تبدیل کردیم تا این اختلاف کاهش یابد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر پرستاران به طور متوسط با 80 ساعت اضافه کار 3 میلیون و 150 هزار تومان دریافتی دارند که این رقم نسبت به پرستاران بخش خصوصی 50 تا 70 درصد بالاتر است. با وجود اینکه رقم مطلوبی نیست اما در مقایسه با سایر گروه‌ها که با مدرک کارشناسی مشغول به فعالیت هستند،‌ وضعیت مناسب‌تر است. 

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: دریافتی متوسط پرستاری را با دریافتی متوسط رده بالای پزشکی نمی‌توان مقایسه کرد افرادی که ادعا می‌کنند دریافتی پزشکان 100 تا 300 برابر پرستاران است، ادعای‌شان بی اساس است و اگر بتوانند این ادعا را ثابت کنند ما به آنان حق الکشف می‌دهیم‌.

برای مشکلات مردم بغض می‌کنم

قائم مقام وزیر بهداشت اتفاق خوشایند زندگی خود را رفع مشکلات مردم دانست و گفت: در روز اول اجرای طرح تحول سلامت از شهر ایلام تا تهران را زمینی سفر کردم که در بین راه در یکی از شهرها بیماری با اصلیت کرد مبتلا به سرطان مری در بیمارستان بستری بود این بیمار با فروش گوسفند‌هایش توانسته بود سه میلیون تومان هزینه عمل خود را در بیمارستان پرداخت کند که البته بعد از اجرای طرح تحول سلامت شاهد برگرداندن دو میلیون وهفتصد هزار تومان از پرداختی وی بودیم.

وی ادامه داد:  شکستن غرور یک مرد یا پدر ایرانی قلب مرا به درد می‌آورد و حوزه سلامت را غمگین می‌کند امیدواریم این بغض زمینه بروز انقلاب دیگری از جنس طرح تحول سلامت باشد و مجلس جدید حمایت‌های همه جانبه را از مردم صورت دهد.

دست شکسته یک جوان بهانه گریه‌هایم بود

حریر چی بیان کرد: در زمانی که استاد تمام بودیم و سمتی نداشتیم عزت‌مان بیشتر بود و انتقادی از ما صورت نمی‌گرفت. زمانی که در بیمارستان امام خمینی رزیدنت بودم یک جوان اهری برای درمان دست شکسته‌اش به این بیمارستان مراجعه کرد که نیاز به حدود 8 عمل  در این بیمارستان برای وی تشخیص داده شد اما او توان تامین هزینه‌ها را نداشت .

 وی ادامه داد: این پسر جوان برای تامین هزینه‌ عمل دست خود در ابتدا شروع به کوپن فروشی جلوی درب بیمارستان امام خمینی کرد  سپس سیگار فروش شد و به اعتیاد روی آورد. من بعد از مشاهده این موضوع بارها گریه کردم و دردی بزرگ برای من محسوب شد.

مسئولین در بیمارستان خصوصی بستری می‌شوند

حریر چی در پاسخ به این که آیا خانواده شما به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کنند یا خصوصی گفت: من، پدرم و مادرم عمل‌های جراحی متعددی را در بیمارستان‌های دولتی انجام دادیم اما در خانواده هستند کسانی که از بیمارستان‌های دولتی انتقاد می‌کنند و به بیمارستان خصوصی مراجعه می‌کنند.

وی انتخاب مسئولین در موضوع بیمارستان خصوصی یا دولتی را این گونه بیان کرد: مسئولین دوره‌های قبل برای درمان، بیمارستان خصوصی را انتخاب می‌کردند و یا بیمارستان‌های دولتی برای ارائه خدمات به آنها رنگ و بوی خصوصی به خود می‌گرفت. در این دوره میل بر این است تا شاهد این رفتار نباشیم.

بیمارستان‌های دولتی برای ارائه خدمت به مسئولین خصوصی می‌شوند/	بغض قائم مقام وزیر بهداشت برای دردهای مردم

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: مسئولین فعلی و آتی موظف هستند در بحث بهداشت و درمان امکانات را با استطاعت متوسط مردم فراهم کنند و سلسله مراتبی را که مردم عادی طی می‌کنند را پشت سر بگذارند.

بسته خدمات دندانپزشکی در راه است

حریرچی از ارائه بسته خدمات دندانپزشکی از اوایل سال بعد خبر داد، تصریح کرد:  در کشور ما دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پر شده آمارهای بالایی را به خود اختصاص داده است به همین دلیل بسته ارائه خدمات دندانپزشکی برای بیماران را با دو ماهیت پیشگیرانه و خدمات ارزان در نظر گرفتیم برای این منظور ایجاد بیمه تکمیلی خاص برای دندانپزشکی و فراهم کردن مکان مناسب و نیرو در دستور کار است.

وی خاطر نشان کرد: تاکید داریم تا پایان سال بعد تمامی دانش آموزان را در اقدامات پیشگیرانه دندانپزشکی حمایت کنیم که خود انقلاب بزرگی است.

لینک مطلب

پاسخ دهید