بهشت ابری

0

گیگر :

بهشت مفهومی است که در بیشتر مذاهب به زندگی پس از مرگ یا آخرت اشاره دارد. بهشت جایی است که نیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه می‌شوند. بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلام و برخی دیگر از مذاهب، بهشت جایگاه پایانی هر انسان است و هر فردی به اندازه کارهای نیکش از مواهب بهشت برخوردار خواهد شد.

شاید تعریف بهشت بهترین و زیباترین نوع هر چیزی است که وجود دارد. اگر این تعریف را قبول داشته باشید، در ادامه بهشت ابرها را به تماشا خواهید نشست.cover

پاسخ دهید