به راه‌های رسیدن به خدا یکی اضافه شد!

0

گیگر :

نزدیک بود بی‌خودمونی شوید که شانس آوردید نشدید! باور بفرمایید اگر بنده کمی خوش اقبال نبودم، الان جای این ستون داشتید یک خبری می‌خواندید در مایه‌های چگونه سوسک‌ها را بکشیم که کشته شوند!

یکی از راه‌های رسیدن به خدا خوردن غذاهای بین راهی در رستوران‌هایی است که یک مایه‌ای می‌گذارند توی جیب راننده اتوبوس! نزدیک بود همین دیشب چهل نفر در اتوبوس ما به خداوند ملحق شوند که شانس آوردیم یکی دو نفر در اتوبوس همان که وارد رستوران شدند و دیدند بقیه مشتریان بعد از خوردن غذاها به چه حال و روزی در آمده‌اند، جیغ و داد کردند و نگذاشتند مایه به جیب راننده اتوبوس و غذاهای تاریخ مصرف گذشته به شکم ما سرازیر شود!
نزدیک بود بی‌خودمونی شوید عزیزان!

***

الان درد مردم ما در این سرزمین این است که مردم واقعا بیکارند و کار دیگری برای انجام دادن ندارند. یعنی الان بزرگترین سرگرمی مردم، سوال کردن است. چرا فلانی پر کار است و در همه شبکه‌ها برنامه دارد؟ آنقدر می‌پرسند که تلویزیون طرف را یک مدت بگذارد کنار. چند وقت بعد حالا سوال می‌کنند چرا طرف دیگر در هیچ شبکه‌ای نیست!
در مورد مربیان فوتبال همین طور. در مورد بازیکنان تیم ملی همین طور. در مورد مربیان همین طور. یعنی اول مردم سوال می‌کنند طرف چرا هست، بعد سوال می‌کنند چرا نیست! به شما چه؟ فضولید؟ کار ندارید؟ زندگی ندارید؟ بیکارید؟ سرگرمی دیگری ندارید؟ سوال نکنید دیگر. جای سوار کردن یک مقدار فکر کنید. جای دوری نمی‌رود!

***

یکی از اتفاقات بامزه در این مملکت که در همه دستگاه‌هایمان نیز رواج دارد و شامل ورزش نمی‌شود بلکه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ هم جاری است، از همین دست اتفاقی است که در باشگاه سپاهان رخ داد!
اول فصل حسین فرکی، رفیق فاب و به قولی شریک تجاری محرم نویدکیا را از سپاهان گذاشت کنار. بعد محرم قهر کرد و پدر تیم را در آورد تا زمانی که فرکی را گذاشتند کنار! تیم افتاد دست نویدکیا. بعد رفتند استیماچ را آوردند که تا همین دیشب پریشب هم در تیم ماند و او هم کارش با محرم نویدکیا به مشکل خورد و کله گردید!

حالا تیم را داده‌اند دست مربی کمکی! تا اخر فصل شود و ببینند باید محرم را نگه دارند و پشت بندش ده تا مربی دیگر عوض کنند یا اینکه محرم را بگذارند کنار و یک دانه مربی را نگه دارند و دیگر هم عوضش نکنند! الان در اکثر ادارات و دستگاه‌ها و شرکت‌ها همین وضع را داریم. یکی را آنقدر گنده می‌کنیم که دیگر نمی‌شود جمعش کرد. بعد همان یک نفر سعی می‌کند کار را اداره کند و نتیجه‌اش هم می‌شود بلایی که سر سپاهان افتاد! هر جایی که می‌بینید کار گره خورده و نتیجه نمی‌گیرند شک نکنید یکی نورچشمی بوده که گذاشته اندش بر مسند کار و نتیجه‌اش هم همین شده!

شما منتشر کنید در

cover

پاسخ دهید