به كارگيرى ١١هزار كمك پرستار حرفه اى از طريق آزمون استخدامى

0

معاون پرستارى وزارت بهداشت از به كار گيرى نيروهاى حرفه اى و غيرحرفه اى براى جبران كمبود پرستار خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ محمد ميرزابيگى معاون پرستارى وزارت بهداشت در نشست خبرى كه امروز در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، بيان كرد: قطب نماى حركت ما در وزارت بهداشت، بيماران، مردم و رضايتمندي آنهاست چراكه پرستاران لايه هاى مختلف خدمت رسانى را تشكيل مى دهد.

وى در خصوص دستاوردهاى معاونت پرستارى در دولت يازدهم بيان كرد: ساليانه برنامه‌هاى معاونت پرستارى در شوراى معاونان تصويب شده و در كتاب برنامه ريزى عملياتی وزارت بهداشت قرار گرفته است. از طرفى على رغم برخى شبهات، معاونت و ارتقا جايگاه مديريت پرستارى در دانشگاه هاى علوم پزشكى تثبيت و خدمات پرستارى به سطوح حرفه اى و غيرحرفه اى سطح بندى شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت بيان كرد: این معاونت براى پوشش حجم كمبودهاى پرستارى نياز به اقدامات ريشه اى داشت كه يكى از اين موارد سطح بندى بود.

وی افزود: اقدام ديگر كه در زمينه كمبود پرستار انجام شد، ابلاغ بخشنامه‌هاى به كارگيرى ١٦ هزار پرستار در طرح تحول سلامت بود که براساس اين ابلاغيه تعداد ٤هزار پرستار با آيين نامه دانشجويى، ٧ هزار و ٥٠٠ نفر از طريق طرح و تداوم طرح، ٥ هزار نفر از طريق جايگزينى مرخصى زايمان و ١١ هزار نفر  نيروى حرفه اى با كمك آزمون استخدامى دولتى به صورت موقت به كار گرفته شدند.

در حال تکمیل/

لینک مطلب

پاسخ دهید