بورس لوازم ورزشی منیریه

0

میدان منیریه یکی از میادین قدیمی تهران است که در محله منیریه قرار دارد. این میدان از شرق از طریق خیابان ابوسعید به بازار تهران و چهارراه گلوبندک، از غرب از طریق خیابان معیری به چهارراه لشکر و خیابان کارگر جنوبی و از شمال از طریق خیابان ولیعصر به میدان ولیعصر و از جنوب باز هم از طریق خیابان ولیعصر به میدان راه‌آهن ارتباط دارد.میدان منیریه تهران یکی از بزرگترین بازار های خرید و فروش لوازم ورزشی تهران است.

SHM_1514SHM_1510SHM_1508SHM_1505SHM_1503SHM_1498SHM_1491SHM_1487SHM_1483SHM_1482SHM_1481SHM_1479SHM_1474SHM_1473SHM_1466SHM_1460SHM_1455SHM_1454SHM_1453SHM_1448SHM_1447SHM_1445SHM_1440SHM_1437SHM_1435SHM_1432SHM_1429SHM_1427SHM_1421SHM_1415

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید