بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

0

DSC_0056
DSC_0058
DSC_0060
DSC_0064
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0074
DSC_0080
DSC_0091
DSC_0094
DSC_0099
DSC_0102
DSC_0107
DSC_0111
DSC_0119
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0138
DSC_0143
DSC_0145

بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ٰ از روز چهارشنبه پانزده اردیبهشت ماه تا بیست وپنجم اردیبهشت ماه ٰ برای نخستین بار در شهر افتاب در حال برگزاری است.

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید