بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

0

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

بر اساس تحقیق انجام شده توسط TrackMaven، پست های تقریبا بلند و نسبتا پیچیده برندها که درک آنها دشوار نیست و بیش از همه در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند.

این گزارش با بررسی اطلاعات بیش از 60000 پست وبلاگ که بین سپتامبر 2015 و آگوست 2016 در وبسایت های شرکت های مختلف منتشر شده بودند، و همچنین اطلاعات جمع آوری شده از بیش از 20 میلیون به اشتراک گذاری آن پست ها در Facebook، Twitter، Linkedinو Pinterest انجام گرفت.

تحلیل هایی که انجام گرفت نشان داد که پست ها نسبتا بلند با 1200 تا  1400 کلمه و میانگین 428 به اشتراک گذاری در ازای هر پست، بیشتر از همه به اشتراک گذاشته می شوند.

 

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

محققان برای ارزیابی خوانایی یا همان پیچیدگی زبان محتوا، از فرمول Flesch برای همه پست های شامل این تحقیق استفاده کردند. به هر پست یک امتیاز از 0 (پست هایی که خواندن آنها بسیار دشوار است) تا 100 پست  (خواندن آنها بسیار آسان است )داده شد.

 

به طور معمولی پست هایی که امتیاز نسبتا دشوار 50 تا 59 را کسب می کنند، بیشتر از همه به اشتراک گذاشته می شوند. کم ترین میزان اشتراک گذاری 64 بار به ازای هر پست به مطالب بسیار دشوار امتیاز بین 0 تا 29 تعلق دارد.

 

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

پست هایی که عنوان آنها هفت کلمه است، به طور متوسط بیشترین میزان به اشتراک گذاری را دارند. و در روبرو پست هایی که عناوین آنها بسیار کوتاه یا بسیار طولانی دارند به طور متوسط کمتر از همه به اشتراک گذاشته می شوند.

 

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

بهترین علامت نگارشی در عنوان پست های وبلاگی خط عمودی | است. پست های حاوی این علامت به طور متوسط 5869 بار به اشتراک گذاشته شده بودند. به طور متوسط، عناوینی که حاوی علامت سوال هستند بیشتر از عنوان هایی که در آنها علامت تعجب استفاده می شود به اشتراک گذاشته می شوند.

 

بیشترین پست های به اشتراک گذاشته شده در میان وبسایت ها

 

 

سایر مقالات مربوط به اینترنت

( بدون کامنتاولین کامنت را شما بنویسید )

درباره گیگر نظر بدهید!

پاسخ دهید