بیشتر بخوابید تا کمتر بخورید!

0

گیگر :

تحقیقات قبلی نشان دادند بین کم‌خوابی و چاقی مفرط ارتباط مستقیمی وجود دارد. حالا تحقیق جدیدی صورت گرفته که نحوه و علت این موضوع را توضیح می‌دهد.

در تحقیقی که توسط محققان مایو کلینیک (Mayo Clinic) صورت گرفته، گروهی از ۱۷ داوطلب سالم بین سنین ۱۸ الی ۴۰ سال به مدت یک هفته تحت نظر قرار گرفتند. داوطلبان عادات غذایی و خواب خود را قبل از شرکت در این تحقیق ثبت کردند. در مدتی که در آزمایشگاه به سر می‌بردند، نیمی از داوطلبان اجازه داشتند طبق الگوی عادی خود بخوابند؛ اما نیم دیگر تنها می‌توانستند به اندازه دو‌سوم الگوی خواب عادی خود بخوابند. اگرچه مدت‌زمان خواب تغییر یافته بود؛ اما تمام داوطلبان اجازه داشتند هر چه می‌خواهند بخورند. همچنین میزان انرژی که هر داوطلب صرف می‌کرد، اندازه‌گیری شد. در نهایت مشخص شد گروهی که کمبود خواب داشت، ۵۰۰ کالری بیشتر از حد عادی مصرف کرده است؛ اما انرژی که مصرف کرده، تغییری نداشته است. معمولاً تصور می‌شود هرقدر کمتر بخوابید، بیشتر کار می‌کنید و انرژی بیشتری مصرف می‌کنید. طبق این تحقیق، کالری‌های بیشتری که در زمان اضافی بیداری مصرف می‌شوند، منجر به افزایش وزن و بروز بیماری‌های دیگر می‌شوند.

طبق یک تحقیق دیگر، افرادی که کمتر می‌خوابند. غذاهایی می‌خورند که سرشار از چربی و پروتئین هستند. همچنین عکس‌العمل زنان و مردان نسبت به بی‌خوابی و سوزاندن کالری متفاوت است. زنانی که کمتر می‌خوابند، روز بعد بیش از ۳۰۰ کالری بیشتر مصرف می‌کنند. مردانی که کم می‌خوابند، حدود ۲۰۰ کالری بیشتر مصرف می‌کنند. مهم‌ترین علت پرخوری ناشی از کم‌خوابی، عدم قضاوت درست است. زمانی که نمی‌توانید درست فکر کنید، نمی‌توانید به مواد غذایی کم‌ارزش نه بگویید. همچنین هرقدر بیشتر بیدار بمانید، ساعت‌های بیشتری برای خوردن وجود دارد.

طبق تحقیقی که در مرکز تحقیقاتی چاقی مفرط نیویورک انجام شده، مناطق مختلف مغز پس از مشاهده غذاهای ناسالم پس از کم‌خوابی فعال می‌شود؛ به عبارت دیگر افرادی که معمولاً کمتر می‌خوابند، بیشتر تمایل دارند غذاهای کم‌ارزش بخورند.
درنتیجه اگر می‌خواهید وزن خود را کاهش دهید، بهتر است مدت‌زمان خواب خود را افزایش دهید.

cover

پاسخ دهید