تابلوهای ناهماهنگ بخشی از آلودگی بصری در شهرها

0

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، خيلی سال قبل زمانیكه شهرها كوچكتر بودند و مغازه ها اندك، معمولاً
تابلوی بالای محل كسب و كار نصب نمی شد. همه از شغل همديگر خبر داشتند و
اساساً بازارها آنقدر بزرگ ومتنوع نبودند كه نيازی به تبليغ وتابلو وجود
داشته باشند. با گذشت زمان مشاغل بيشتر و پيچيده تر شدند، شهر گسترش پيدا
كرد و رقابتها شدت گرفت. بعدها بعضی مغازه ها حرفه و نام خود را روي تخته
ای نوشتند و بالاي درآويختند و اندكی بعد تابلوهای پلاستيكی و نئون و
امروزه، تابلوهای فلكسی فيس و كامپوزيت به اماكن كسب و كار اضافه شدند.

تابلوهاي ناهماهنگ بخشي از آلودگي بصري در شهرها

    وقتی
شهروندان در ترافيكی از خيابان های اصلی و پررفت وآمد به دام می افتند وقت
خود را با خيره شدن به مغازه و تابلوهای رنگارنگشان می گذرانند. آيا تا به
حال به اين موضوع فكر كرده ايد چرا در بسياري از معابر تابلوهايی ناهماهنگ
و خارج از نظم كلي ديده می شوند و چرا قسمت زيادی از آلودگی بصری خيابان
های تجاری مربوط به همين تابلوهاست كه مدت هاست صاحبانشان آنها را فراموش
كرده اند؟
    به سراغ اداره زيباسازی شهرداری رفتيم و با داود مرادي كارشناس تابلو گفت وگو گرديم.
    مرادی
از طرح هاي اداره زيباسازی برای بهبود سيمای شهر و اقدامات لازم در اين
باره گفت و اظهار اميدواری كرد در درازمدت با اعمال قوانين، وضعيت تابلوهای
تجاری بهبود پيدا كند.

    وی در خصوص شروع ساماندهی تابلوها گفت: از
سال 1380 موضوع رسيدگی به تابلوهای مغازه ها در سازمان زيباسازی مورد تاكيد
قرار گرفت و قوانين جديد به همراه كارشناسی هاي مورد نياز تدوين شدند. از
سال 86 ساماندهی تابلوها به طور جدی آغاز شد و حالا پرونده كاملی از واحدهای
تجاری و مغازه ها در اداره زيباسازی موجود است كه وضعيت تابلوها را نشان
مي دهد. با شروع طرح ناحيه محوری، نسخه ای از اين پرونده ها به نماينده
زيباسازی مستقر در ناحيه تحويل داده شد تا امور مربوط از طريق نواحی دنبال
شود.

    داود مرادی در ادامه افزود: بيشتر مغازه داران مي دانند كه
تابلو قوانينی دارد و بايد برای آن عوارض سالانه پرداخت شود. اگر هم كسی
بخواهد حرفه اي را به تازگی شروع كند با پرس وجو از همسايه ها اين اطلاعات
را بدست می آورد. همانطور كه برای صدور مدارك كسب و كار بايد از شهرداري
استعلام كرد و مراحل اداری را طی كرد برای نصب تابلو جديد هم بايد مداركی را به زيباسازی ارائه كرد. علاوه بر اينها حدود 60 درصد از واحدهای تجاری،
كليه مراحل اداری را طی و مجوز تابلو تا پايان امسال دريافت كرده اند.

    كارشناس
تابلو با اشاره به رسيدگی به وضعيت مغازه های مختلف گفت: ابتدا نامه ای
برای آنها فرستاده می شود و در آن اطلاع می دهيم كه به دليل نصب تابلو
غيرمجاز يا عدم پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه كنند. چند بار اخطار كتبی
داده مي شود و گاهی اوقات ماموران شهرداری حضوراً براي صحبت كردن با مالك
به محل می روند. اين اخطارها مجموعاً 2، 3ماه طول مي كشد و در نهايت تابلو
غيرمجاز را جمع آوری می كنيم.

    مرادی درخصوص پرداخت نكردن عوارض و
جمع آوری تابلوها اشاره كرد: موارد بسيار زياد هستند كه اصولاً اينگونه
فعاليت ها غيرقانونی هستند. مثلاً با پايان كار، واحد مسكونی آپارتمان طبقه
اول را تبديل به مغازه يا دفتر شركت كرده اند يا اينكه مجوز كسب از
اتحاديه را ندارند. وقتی مدارك ناقص شد، پرداخت عوارض فايده ای ندارد.

    وی
درمورد اينكه خيلی از مغازه ها دائم تغيير شغل ميی دهند و در يك سال چند
بار دست به دست می شوند و همچنين درخصوص عوارض پرداخت آنان خاطرنشان كرد:
ما پلاك ثبتی واحد تجاری را جريمه می كنيم. مسئوليت اين پلاك با مالك است.
اگر مالك واحد را اجاره داده بود بايد مدارك مربوط به اجاره نامه را ارائه
كند و اگر اجاره غيرقانونی يا ثبت نشده بود بازهم مالك موظف به پرداخت است.
معمولاً كسی كه می خواهد كسب و كاری را در محل جديدی شروع كند از شهرداری
مفاصا حساب می گيرد. عوارض تابلو هم مانند ساير ماليات ها در برگه اي كه
اداره درآمد می دهد درج می شود. الآن كليه پرداختها در اداره درآمد متمركز
است و از اين طريق می توان بدهكار  را پيدا كرد.

    كارشناس تابلو
عوارض تابلوها را براساس برخي موارد عنوان كرد و گفت: برخلاف تصور رايج،
اداره زيباسازی، مقدار عوارض را مشخص نمی كند. كارشناس ما با مراجعه به محل
و بررسی مدارك ملك 3عنصر اصلی را ثبت می كند. جنس تابلو، نوع خيابان از
ديدگاه تجاری بودن و ابعاد و محل نصب تابلو. در اين خصوص نيز اداره درآمد
است كه عوارض را براساس اين اطلاعات مشخص می كند. ولي بايد گفتی بعضی از
تابلوهای بسيار بزرگ و گرانقيمت تر كه بر بام ساختمانها نصب می شود، ماليات
بسيار بيشتری نسبت به تابلوهای معمولی سردر مغازه ها دارند.

    به طور
كلی تابلوها دو دسته اند: تابلوهای كاربردی كه تابحال درمورد آنها صحبت می
كرديم و شهرداری و اخيراً ناحيه شهری روي آنها نظارت می كند و تابلوهای
تبليغاتی كه معرف مارك خاصی اند. تابلوهای تبليغاتی از طريق سازمان
زيباسازی مجوز دريافت می كنند و عوارض آنها طی قراردادی به سازمان پرداخت
می شود. نسخه ای از مجوز صادر شده توسط سازمان هم به مالك داده می شود تا
به ماموران شهرداری ارائه شود.
    
    
    تابلوهای فلكسی فينس:

    تابلوهای
فلكسی فينس اين روزها بيشتر از بقيه انواع تابلوها طرفدار دارند. فلكسی
فينس از چند سال قبل وارد بازار ايران شد و به دليل كيفيت موردتوجه قرار
گرفت. بهترين تفاوت فلكسی با تابلوهای پيش از خود چاپ تصاوير با استفاده از
پرينترهای رنگی است كه ايجاد هر طرحی را روی ورق پلاستيكی ممكن می كند.

    نكته
ديگر در تابلوهای فلكسی به تعمير و بازسازی آنها مربوط می شود. بعضی
توليدكنندگان تابلوها را گارانتی می كنند كه معمولاً اين گارانتی به تعويض
لامپ های مهتابی يا بنر و تصوير روی تابلو محدود می شود.

    با صرف
هزينه بيشتر می توان از تابلوهای نقش برجسته آلومينيومی كه به كامپوزيت
معروفند براي سردر مغازه استفاده كرد كه به ازای هر مترمربع از 80تا
120هزار تومان و بالاتر قيمت دارند.
    تابلوهای نئون اگرچه قديمي شده
اند هنوز طرفدار دارند و با هزينه بسيار كمتر مثلاً 10هزار تومان در هر
مترمربع تابلو نئون قرمز زينت بخش مغازه مي شود.

    تابلوهای راهنمايی و
رانندگی در بيشتر شهرهای دنيا به هم شباهت دارند و تنها ابعاد و شايد زبان
نوشته روی آنها متفاوت است. اگرچه تنها رانندگانی كه پشت فرمان خودرو
نشسته اند به اين تابلوها توجه می كنند نبايد فراموش كرد كه اين اشيا هم هر
روزه در مسير ديد ما قرار می گيرند و جزيی از سيمای شهر هستند.

 نگهداری و
رسيدگی به اين تابلوها نيز می تواند به همان نسبت موجب بهبود ظاهر خيابانها
شود. مدتی است كه نوشتن با اسپری روی در و ديوار بيشتر شده و تعدادی از
تابلوهای شهر در خيلی از جاها در امان نيستند. چسباندن برچسب هم شكل ديگری
از اين تخريب است. بعضی ها هم تابلوها را از جا درمی آورند يا باز می كنند و
در نقطه ديگری نصب می كنند تا حداقل مدتی وضعيت ترافيكی را عوض كنند و
مثلاً بتوانند در نقطه ای كه پارك ممنوع است خودرو خود را پارك كنند، مانند
تابلو توقف ممنوع و حمل با جرثقيل.

/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای
منتشر می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید