تا سال 2030 در حدود 400 میلیون نفر از خودروهای روباتیک استفاده خواهند کرد

0

بنابر گزارش موسسه تحقیقاتی ABI Research، تا سال 2030، 400 میلیون نفر وابسته به ماشین‌های اشتراکی روباتیک خواهند بود. ماشین‌های روباتیک، مانند ماشین گوگل به طور کامل مستقل هستند. ماشین گوگل فاقد فرمان است. این ماشین از تکنولوژی‌هایی مانند دوربین‌های خارجی برای دیدن کناره‌ها و LIDAR، برای آشکارکردن اشیای اطراف ماشین استفاده می‌کند.

screen-shot-2016-03-14-at-5.07.59-pm-100650240-large.idgeاین نشان می‌دهد که اقتصاد جدیدی مبتنی بر اشتراک ماشین در حال شکل گرفتن است و با ورود ماشین‌های روباتیک این روند تقویت خواهد شد. این اقتصاد جدید در سه فاز اتفاق می‌افتد: سرویس‌های کرایه ماشین،‌ سرویس‌های تاکسی اشتراکی و سرویس‌های روباتیک. صنعت خودرو در حال ادغام فاز اول و دوم است و در نهایت، سرویس‌های روباتیک به دلیل در دسترس بودن، راحتی و اقتصادی‌بودن شکل نهایی حمل‌ونقل خواهند بود. ماشین‌های بدون راننده در حال ایجاد اختلال در صنعت خودرو و زنجیره تامین هستند و صنعت اشتراک خودرو را تبدیل به شکل نهایی صنعت حمل‌ونقل خواهند کرد. به عنوان مثال، تراویس کالانیک، مدیرعامل اوبر (Uber)،‌ گفته است که تمام ماشین‌های روباتیکی که تسلا،‌ تولید کننده ماشین‌های الکتریکی، تولید کند را خواهد خرید.

سرویس‌ ماشین‌های روباتیک صنعت خودرو را متحول خواهند کرد، مالکیت خودرو را کاهش خواهد داد،‌ مرز بین حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را از بین خواهند برد و سر انجام، یکپارچگی صنعت خودرو را بیشتر خواهد کرد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید