تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نورگامی در جهت توسعه آموزش

0

رییس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور گفت: تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه موجب بالا رفتن سطح کیفی در امر آموزش می شود .

علی تالشی رییس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور  در گفت و گو باخبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  با اشاره به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه اظهار داشت:  هیئت اجرایی دانشگاه پیام نور با هدف توسعه علم و بالا رفتن سطح کیفی این دانشگاه ؛ 84 نفر از همکاران هیئت علمی از قراردادی به پیمانی، 97 نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، 52 نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و 16 نفر از همکاران هیئت علمی مشمول ( بند ز ) از وضعیت پیمانی به رسمی قطعی موافقت کرده است. 

وی ادامه داد:  این اقدام با برسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای دانشگاه پیام نور وتعداد مقالات ارائه شده در سال های قبل  در جلسه شورای دانشگاه بررسی و نهایتا با تبدیل وضعیت 14 نفر از همکاران هیئت علمی به پیمانی ، تبدیل وضعیت استخدامی 24 نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، 12 نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و 2 نفر از همکاران هیئت علمی قراردادی و پیمانی به رسمی قطعی (مشمول ماده 44) نیز موافقت به عمل آمده است.

تالشی یاد آور شد:  جلسات دبیرخانه هیئت اجرایی جذب به طور منظم و هفتگی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های اعضای هیئت علمی تشکیل و در جهت حمایت از این اعضا ابلاغیه های آموزشی به مراکز مربوطه داده می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید