تبدیل یک قوطی حلبی به رنده

0

گیگر :

این وسیله با یک در پلاستیکی حتی میتونه محفظه‌ای برای نگهداری مواد از قبل رنده شده شما برای استفاده بعد باشه و هزینه‌ای در حد صفر داره.

البته می‌تونید این وسیله کاربردی رو از مغازه به قیمت اندکی بخرید. و کلی از وقت زندیگتون رو برای درست کردنش تلف نکنید. و یا این ریسک رو به جان نخرید که تراشه‌هایی از آلومینیوم رو بخورید. اما شما دیگه بزرگ شدید و می‌تونید خودتون به تنهایی تصمیم بگیرید.

cover

پاسخ دهید