تجمیع صندوق های بیمه از تکالیف دولت است

0

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تجمیع صندوق های بیمه را از تکالیف دولت خواند و گفت: این تکالیف همچون تربیت پزشک خانواده، راهنمای بالینی و ارتقا مدیریت بهره وری هنوز انجام نشده است.

رسول خضری عضو  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ پزشک خانواده را طرحی اساسی و محوری خواند و گفت: تمام کشورهای دنیا معضل سلامت را از طریق سیستم پزشک خانواده ،سیستم ارجاع و نظام سطح بندی خدمات حل می کنند. ما نیز برنامه ریزی های این طرح را از سال 84 آغاز کردیم.

وی ادامه داد: البته هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم و نیاز به بهبود زیرساخت ها حس می شود.تربیت پزشک خانواده، راهنمای بالینی، تجمیع صندوق های بیمه و ارتقا مدیریت بهره وری از تکالیف دولت است که هنوز انجام نشده است.

خضری منابع را برای حوزه ی سلامت مطلوب خواند و عنوان کرد:منابع مالی مناسب است اما مدیریت آن که 70 درصد مشکلات را شامل می شود، در گام برداشتن برای اجرای طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع و نظام سطح بندی خدمات موثر است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید