تخصصی شدن صندوق های پژوهش و فناوری برای ارزیابی طرح های دانش بنیان

0

سرپرست معاونت تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از تخصصی شدن صندوق های پژوهش وفناوری برای ارزیابی طرح های دانش بنیان خبر داد.

وی ادامه داد:از مجموع مبلغ مصوب تسهیلات تجاری سازی، ۶۳ درصد معادل با ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق عاملیت مالی صندوق ها اجرایی شده و این بدان معناست که  ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق این صندوق ها  در راستای تجاری سازی طرح ها حمایت شده است.

شاهوردی بیان کرد:تا کنون ۱۶ صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شده است که برای همه این صندوق ها حجمی در نظر گرفته شده که بسیاری از آنها تنخواه دریافت کرده اند؛ مبلغ این تنخواه برابر با ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

 وی تاکید کرد:امیدواریم این صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی شوند، ولی باید آئین نامه اجرایی این صندوق ها به صورت کامل تدوین شود.

سرپرست معاونت تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه علاوه بر عاملیت مالی، عاملیت های ارزیابی و نظارت به صندوق های پژوهش و فناوری داده شده است، گفت: هر کدام از این صندوق ها در ارزیابی طرح های دانش بنیان به صندوق نواوری و شکوفایی کمک کرده اند.

انتهای پیام/

.

لینک مطلب

پاسخ دهید