تخصيص ٣٤ ميلياردی اعتبار به هنرستان ها در سال آينده

0

مدير كل دفتر آموزشی فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش از تخصيص ٣٤ ميليارد تومانی اعتبار برای سال آينده خبر داد.

محسن حسيني مقدم مدير كل دفتر آموزشي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، در خصوص وضعيت تخصيص اعتبار به هنرستان ها اظهار داشت:يك رديف اعتباري تجهيزاتي براي امسال به مبلغ ٣٤ ميليارد تومان براي تجهيز هنرستان ها پيش بيني شده است كه اميدواريم با توجه با برنامه ريزي ها تحقق پيدا كند.

مدير كل دفتر آموزشي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد:سال گذشته اعتباري تحت عنوان فروش دو درصدي فروش گاز براي تجهيز مدارس و هنرستان ها استفاده شد كه ميزان قابل توجهي از تأمين اعتبار هنرستان ها از اين مبلغ صورت گرفت.

وي در خصوص تأمين نيروي انساني بيان كرد:متولي اصلي براي تأمين نيروي انساني دانشگاه شهيد رجايي است كه از سال ٩٥، پنج هزار نيرو را به جهت ورود به هنرستان ها تربيت مي كند و سال گذشته نيز از ميان پنج هزار نيرو بالغ بر دو هزار نيرو تحت عنوان هنرآموز و استاد كار جذب هنرستان ها شدند.

وي اذعان كرد:نيروها در قالب ٢٨ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان به عنوان نيروهاي فني و حرفه اي و فارغ التحصيل دانشگاه هاي مختلف بودند كه آن دسته افراد از دانشگاه شهيد رجايي دوره هاي حرفه اي و تخصصي را به عنوان دوره هاي كارورزي گذراندند چرا كه اهميت نظارت و ارزيابي بر وضعيت هنرستان ها توجه بيشتري مي شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید