تخفیف دانشجویی «انگشتری ژنرال ماسیاس»

0

گیگر:

این اقدام توسط گروه نمایش و به منظور حمایت از قشر دانشجو صورت گرفته
است و دانشجویان همه رشته ها می توانند در تمام روزهای اجرا با ارایه کارت
دانشجویی معتبر از تخفیف ۳۰ درصدی بلیت این نمایش برخوردار شوند.

«انگشتری ژنرال ماسیاس» نوشته ژوزفینا نیگلی نویسنده مکزیکی معاصر است
که از ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۱:۱۵ در تماشاخانه ارغنون به صحنه  رفته است.
شیوا خسرو مهر، کوروش خزایی، مهدی زمین پرداز، هدیه خانیان و مهدی پاشایی
در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

این اثر ماجرای ژنرال بلندپایه ارتش را روایت می کند که اسیر انقلابیون
شده و قرار می شود به جای اعدام شدن با انقلابیون معامله کند. به این ترتیب
دو نفر از انقلابیون که قصد کسب اطلاعاتی را دارند به منزل ژنرال ماسیاس
رفته و با ارایه انگشتری از جانب وی از همسر ژنرال کمک می گیرند. راکوئل
همسر ژنرال ماسیاس زنی به شدت آرمان گرا و طرفدار ارتش فدرال است و
اعتقاداتی دارد که به خاطر آن جنگ و کشتار را مجاز می شمارد. از همین جا
چالش بین این زن و انقلابیون آغاز می شود.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید