تداوم صدرنشینی فارس در اسکان فرهنگیان کشور

0

مراکز اسکان موقت فرهنگیان در ایام عید پذیرای فرهنگيان بوده اند و تا 13فرودین پذیرش ادامه دارد.

رسول پاپایی معاون رسانه مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی   گفت :آمار اسکان موقت فرهنگیان نوروز 95بر اساس آخرین آمار تا تاریخ 95/1/6به گونه ای است که تعداد خانوار به ششصد و نود و چهار هزار و سیصد و نود و هفت می رسد. 

وی افزود :تعداد پذیرفته شادگان در اسکان های نوروزی به سه میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و هشتاد و پنج و هشت میلیون و هشتصد و شانزده هزار و بیست و هشت نفر روز رسیده است. 

وی در پایان گفت :پذیرش فرهنگيان تا روز 13م ادامه دارد و پذیرش فرهنگيان در استانها به تربیت فراوانی در استان فارس، اصفهان، هرمزگان، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین آمار را دارد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید