ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و اصغر فرهادی در جشنواره کن +عکس

0


مراسم فرش قرمز جشنواره فیلم کن عوامل فیلم فروشنده در جشنواره کن برگزار شد.

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره کن

اصغر فرهادی ، ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنوار کن

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره کن

ترانه علیدوستی در جشنوار کن

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره کن

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره فیلم کن

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره کن

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در جشنواره کن

ایران استورمنبع

پاسخ دهید