تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

0

گیگر :

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا را در ایران ناز مشاهده می کنید. به گزارش ایران ناز در آمریکا بیش از نیم میلیون بی خانمان زندگی می کند.

 

حدود یک سوم جمعیت بی‌خانمانهای آمریکا در کالیفرنیا زندگی می‌کنند. پیش از این رتبه اول بی‌خانمانهای آمریکا در اختیار نیویورک بود که لس‌آنجلس با ارائه آمار جدید جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

تصاویری اسفبار از وضع زندگی بی‌خانمان‌های آمریکا

 

منبع :

پاسخ دهید