تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

0

گیگر :

آتشفشان ویلاریکا در شیلی یکی از فعال ترین کوه های آتشفشانی در آمریکای جنوبی و یکی از معدود آتشفشان هایی است که دریاچه ای از مواد مذاب از دهانه آن به بیرون سرازیر می شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

تصاویر : آتشفشان ویلاریکا

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید