تصاویر : آشوب در پاریس

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 تظاهرات مخالفان قانون کار در پاریس به درگیری میان پلیس و مخالفان این قانون انجامید.

نیروهای پلیس این کشور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان شرکت کننده در تظاهرات روز کارگر در شهر پاریس، به خشونت روی آورده و از مقادیر زیادی گاز اشک آور استفاده کردند. درگیری میان نیروهای پلیس فرانسه و جوانان شرکت کننده در تظاهرات روز کارگر روی داده و به دنبال آن نیز تظاهرکنندگان شعارهای زیادی علیه نیروهای پلیس سر دادند که شمار آنها در محل برگزاری تظاهرات بیش از هزار و ۶۰۰ تن می رسید.

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

تصاویر : آشوب در پاریس

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید