تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

0

گیگر :

سرباز کره شمالی در حال عکاسی در آن سوی منطقه مرزی دو کره

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

  سربازان کره در حال آماده شدن برای حضور در مراسم سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

رژه سربازان برای حضور در مراسم سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

انتقال سربازان به محل رژه سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

انتقال سربازان به محل برگزاری رژه سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

اتومبیل‌های نظامی در حال حرکت به سمت محل برگزاری مراسم سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

اتومبیل های نظامی در حال حرکت به سمت محل برگزاری مراسم سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

سربازان کره‌ای در خیابان های پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

ادای احترام سربازان به مجسمه رهبران پیشین کره

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

سرباز کره‌ای در خیابان‌های پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

سربازان کره‌ای پس از ادای احترام به مجسمه رهبران پیشین کره

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

دستور توقف سرباز زن کره‌ای به گروه گردشگران خارجی در مقابل موزه جنگ پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

سرباز با یک دسته گل بیرون مغازه‌ای در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

عابران پیاده در یکی از معابر پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

مرد دو چرخه سوار در خیابان‌های پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

اتوبوس حمل و نقل عمومی در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

ورزش صبحگاهی در یکی از پارک های پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

داخل واگن یک قطار شهری در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

عبور عابران از یک خیابان در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

دانشجویان کره با لباس فرم در حال خروج از ایستگاه مترو

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

دانش آموزان با شاخه‌های گل در خیابان‌های پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

دو مامور زن ایستگاه مترو در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

ورودی یکی از سالن‌های ترمینال فرودگاه پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

خروج مسافران از ایستگاه مترو پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

درست کردن هات داگ در رستورانی در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

سربازان کره‌ای در حال آماد شدن برای مراسم سالگرد در کنار رودخانه “تائه دوگ”

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

آماده شدن هیات برگزاری جشن سالگرد در پیونگ یانگ

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

آماده شدن لابی هتل پیونگ یانگ برای جشن‌های سالگرد

تصاویر : آماده شدن کره‌شمالی برای جشن‌های سالگرد

آماده شدن هتل پیونگ یانگ برای جشن‌های سالگرد

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید