تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

آیین نوزوتی به گونه ای جشن فارغ التحصیلی موبدی است که پس از گذراندن مراحل آموزشی و پذیرفته شدن در آزمون های گوناگون به اصطلاح ( نوزوت ) می شود. عکس های مازیار اسدی عکاس ایسنا را از این آیین مشاهده می کنید.

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

تصاویر : آیین نوزوتی زرتشتیان تهران

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید