تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

یک شرکت روسی یک روش غیرمعمول تخلیه خشم و استرس به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. افراد خشمگین می توانند با پتک به جان وسیله های یک اتاق بیافتند.

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

تصاویر : اتاق تخلیه خشم‎

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید