تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تصاویر ارائه خدمات در پاتوق‌های معتادان توسط مسئولان بهزیستی موسوم به «موبایل سنتر» در محل بزرگراه چمران را نشان می دهد. طرح ارائه خدمات كاهش آسیب، از سال گذشته بصورت آزمایشی در استان تهران آغاز شد و امروز به شش واحد افزایش یافته است. عکس های مجتبی محمدلو را مشاهده می کنید.

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

تصاویر : ارائه خدمات به معتادان پرخطر

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید