تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

0

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

هجوم پناهجویان از کشورهای بحران زده جنگ و تروریسم به کشورهای اروپایی در حد فاجعه انسانی خبرساز شده است.

 جنگ و تروریسم چنان کشورها را به ویرانی کشانیده است که مرگ یا آوارگی نتیجه آن شده است.

نخستین مشکل پناهجویان نبود اطمینان است، نبود اطمینان از وضعیت زیستى شان از شرایط سخت کمپ هاى پناهندگى است. از مشکلات دیگر تفاوت ملیت هاست.

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

تصاویر : اروپا در بحران پناهجویان

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید