تصاویر/ از بزرگداشت مرگ پادشاه تایلند تا جشنواره لباس سنتی در ویتنام

0

بزرگداشت مرگ پادشاه تایلند در معبد Mahabodhi در تایلند

بزرگداشت مرگ پادشاه تایلند در معبد Mahabodhi در تایلند

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزولا  جمعه این هفته دستور تصویب بودجه ملی سال 2017  را با نادیده گرفتن مجلس این کشور صادر کرد

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزولا جمعه این هفته دستور تصویب بودجه ملی سال 2017 را با نادیده گرفتن مجلس این کشور صادر کرد

پیشروی نیروهای تحت حمایت دولت وحدت ملی لیبی در مرکز شهر سرت در حالی ادامه دارد که محاصره کامل گروه تروریستی داعش به مراحل پایانی خود رسیده است

پیشروی نیروهای تحت حمایت دولت وحدت ملی لیبی در مرکز شهر سرت در حالی ادامه دارد که محاصره کامل گروه تروریستی داعش به مراحل پایانی خود رسیده است

مغازه سفال سازی در پیشاور پاکستان

مغازه سفال سازی در پیشاور پاکستان

افتتاح موزه پتروس غالی در قاهره مصر

افتتاح موزه پتروس غالی در قاهره مصر

بازی سمورهای آبی در حاشیه حوضچه آب در کالنگ در سنگاپور؛ در دوسال گذشته تعداد سمورهای آبی در سنگاپور افزایش یافته است

بازی سمورهای آبی در حاشیه حوضچه آب در کالنگ در سنگاپور؛ در دوسال گذشته تعداد سمورهای آبی در سنگاپور افزایش یافته است

جاده پر پیچ و خم کوهستانی در ایالت ژوانگ ژی در جنوب چین

جاده پر پیچ و خم کوهستانی در ایالت ژوانگ ژی در جنوب چین

مراسم افتتاحیه لباس های سنتی ویتنامی در هانوی ویتنام

مراسم افتتاحیه لباس های سنتی ویتنامی در هانوی ویتنام

بارش باران در منطقه ونتو که باعث بالاآمدن آب در شهر ونیز شده است

بارش باران در منطقه ونتو که باعث بالاآمدن آب در شهر ونیز شده است

حصیربافی در ساحل عاج جزو مشاغل فراگیر محسوب میشود

حصیربافی در ساحل عاج جزو مشاغل فراگیر محسوب میشود

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید