تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 
حجت الاسلام حسن روحانی رييس جمهور اسلامي ايران
صبح دوشنبه در مجموعه فرهنگی – تاريخی سعدآباد تهران از ترانگ تان سانگ
رییس جمهور ویتنام به طور رسمی استقبال كرد. عکس های حسین رزاق نژاد عکاس
مهر را در ادامه مشاهده می کنید.

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

تصاویر : استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور ویتنام

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید