تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 سامانه بارشی که از دو روز گذشته در استان اردبیل فعال است، موجب افت دما و درنهایت تجربه برف زمستانی در بهار شد.

بارش سنگین برف موجب شکسته شدن برخی از درختان تبریز در معابر و مناطق مختلف این شهر و وارد آمدن خسارت به تعدادی خودرو و تیرهای برق شد.

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

تصاویر : برف بهاری در تبریز و اردبیل

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید