تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

0

در هفته مد خیابانی در نیویورک که به مرسدس هم معروف است انواع تیپ های جذاب را در مردان شاهد بودیم که در خیابان ها رژه مد می رفتند

638080564-777779ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

908879962-9797ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

1617031221-9797ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

361411811-parsnaz-ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

83958081756756753-ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید