تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

0

گیگر :

هزاران نفر در لندن در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت انگلیس و سوابق تخلفات مالی خانواده دیوید کامرون که در اسناد پاناما به آنها اشاره شده دست به تظاهرات زدند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

تصاویر : تظاهرات ضد دولتی در انگلیس‎

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید