تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

0

این روزها هوا بسیار گرم و طاقت فرسا شده است. مسئولان باغ وحش بیوپارک والنسیا در اسپانیا در ابتکاری بامزه به حیوانات این باغ وحش بستنی یخی دادند که حیوانات نیز بسیار استقبال کردند.

بستنی-یخی-3

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

بستنی-یخی-7

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

بستنی-یخی-5

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

بستنی-یخی-4

تصاویر جالب و بامزه حیوانات در حال خوردن بستنی یخی

بستنی-یخی-8

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید