تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

0

از ۷۵ میلیون نفر جمعیت ایرانی که در این سرزمین پهناور زندگی می کنند یک مجموعه عکس تهیه شده است که با هم آن را به تماشا می نشینیم. همه ما در طول زندگی روزمره خود در شهر یا روستای خودمان در محل کار، مسیر خانه و …. خلاصه همه جا با صحنه ها و اتفاقاتی رو به رو میشویم شاید خیلی مهم نباشد ولی لحظه ای ما را به توقف و نگاه عمیق وا می‌دارد. که همیشه پس از آن به سادگی از آن عبور می‌کنیم.

1855052498-65465464656464443ir

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

1419530538-4665546456546546ir

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

924002825-546546546546ir

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

1245619526-56464646464ir

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

213651919-4564654654ir

تصاویر جدید زندگی مردم سرزمین ایران عزیز

473050668-65685464684568485656ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید