تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 لاله یکی از گل های ملی‌ و سمبل شهادت در ایران است. همچنین از گل‌های مهم ایرانیان در مراسم نوروز بوده که در کنار نرگس نوید بهار را می‌دهد. تصاویر حضور بازدیدکنندگان در کنار این گل در جشنواره گل های لاله کرج را نشان می دهد.عکس های مرتضی امین الرعایائی از ایرنا را مشاهده می کنید.

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرج

تصاویر : جشنواره گل لاله در کرجمنبع

پاسخ دهید